Hlavní stránka

Propozice a pravidla

Propozice a pravidla byla upravena s platností od 24.8.2017. Původní znění propozic a pravidel naleznete ZDE

Základní informace:
 • EPLO tour 2017 se skládá z 5 turnajů základní části a 1 finálového turnaje
 • všechny turnaje jsou hrány ve formátu Texas scramble dvojic, na rány s vyrovnáním hracích hendikepů viz. "Vyrovnání hendikepů dvojice"
 • pouze jedna společná kategorie pro všechny hráče bez ohledu na složení dvojice (ženy/muži)
 • turnaje nejsou hrány na úpravu hendikepu
 • turnajů se mohou účastnit amatérští hráči s HCP. Turnaje se může zúčastnit i golfový profesionál (pro potřebu turnaje bude brán jako hráč s HCP 0). Výsledek dvojice, jejíž součástí bude golfový profesionál, nebude započítáván do výsledků turnaje. Dvojice obsahující profesionála rovněž nemá nárok na body započítávané do celkového žebříčku EPLO tour a věcné či jiné ceny za umístění v turnaji
 • složení dvojic je libovolné, každý hráč má tedy možnost absolvovat více turnajů s různými partnery a složení dvojice tedy není pevné pro celou tour
Hrací poplatky:
 • hrací poplatek bude stanoven na každý turnaj individuálně
 • hrací poplatek si hradí každý účastník na turnaji při příchodu pouze v hotovosti, není možná platba kartou
 • hrací poplatek obsahuje:
   - green fee do turnaje dle klubové příslušnosti nebo smlouvy s hřištěm
   - startovné
   - zpracování výsledku
   - občerstvení, svačina + pití do bagu
   - ceny pro umístěné hráče (poháry, věcné ceny, vouchery na golfové oblečení a vybavení a další ceny od partnerů)
Bodování turnajů:
   
Umístění   Standardní turnaj   Finálový turnaj   
1. místo1000 bodů2009 bodů
2. místo800 bodů1608 bodů
3. místo600 bodů1207 bodů
4. místo500 bodů1006 bodů
5. místo400 bodů805 bodů
6. místo300 bodů604 bodů
7. místo200 bodů403 bodů
8. místo100 bodů202 bodů
9. místo50 bodů101 bodů
10. místo30 bodů60 bodů
ostatní10 bodů30 bodů
Body získané za umístění v turnaji se do celkového žebříčku započítávají každému hráči z dvojice.

Celoroční žebříček:
 • do celkového žebříčku je započítáno včech 5 bodových výsledků na turnajích základní části a bodový výsledek finálového turnaje (celkem tedy 6 výsledků)
 • každému hráči se do celkového žebříčku započítá příslušný počet bodů dle umístění v jednotlivých turnajích. Celkovou tour vyhrává hráč/hráči s nejvyšším počtem bodů v celkovém žebříčku
 • v případě rovnosti bodů po finálovém turnaji rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění ve finálovém turnaji. Pokud by umístění ve finálovém turnaji bylo shodné, obsadí hráči stejné místo v celkovém žebříčku
Výhry:
 • na každém turnaji budou vyhlášeny první 3 dvojice turnaje
 • po finálovém turnaji bude vyhlášeno prvních 10 hráčů celkového pořadí celoročního žebříčku
 • výhry na jednotlivých turnajích i za celoroční pořadí budou poháry, vouchery a věcné ceny od sponzorů EPLO tour
 • v případě nepřítomnosti při vyhlašování výsledků ztrácí hráč nárok na výhru, body do žebříčku mu budou přiděleny. Nepřítomností hráče nevzniká nárok na výhru dalšímu hráči v pořadí
Pravidla texas scramble:
 • každý hráč ve dvojici odpálí svůj drive, následně dvojice vybere jeden z odehraných míčů (delší, lépe umístěný atd.), druhý míč sebere a opět odehrají oba hráči z téhož místa, kde leží vybraný míč. Toto se opakuje až do dohrání dané jamky
 • hráči si ve dvojici libovolně volí své pořadí při drivu i při všech následných ranách. Toto střídání se opakuje až do dohrání dané jamky jedním hráčem z dvojice. Druhý hráč už jamku nedohrává (dohrání jamky i druhým hráčem není trestné, je však třeba brát ohled na to, aby tím hráč nezdržoval hru)
 • na odpališti se může místo odpalů jednotlivých hráčů ve dvojici lišit. Oba hráči mají možnost na odpališti týčkovat
 • rány v poli, na foregreenu i greenu jsou odehrány z téhož místa, kde leží vybraný míč. Hráči označí přibližnou polohu vybraného míče (např. týčkem, markovátkem atd.), následně první hráč odpálí svůj míč. Druhý hráč umístí svůj míč co nejblíže místu, kde ležel vybraný míč
 • vítězem se stává dvojice s nejnižším počtem odehraných ran po odečtení vyrovnání hendikepu dvojice viz. "Vyrovnání hendikepů dvojice". V případě shodného výsledku více dvojic určuje pořadí nižší celkový počet ran brutto, dále pak nižší celkový počet ran brutto na druhé devítce, následně pak los
Vyrovnání hendikepů dvojice:
 • pro výpočet vyrovnání hendikepu dvojice jsou použity hrací hendikepy každého hráče pro dané hřiště
 • pro výpočet je použit maximální osobní hendikep hráče 36, hráči s vyšším osobním hendikepem jsou při výpočtu považováni za hráče s hendikepem 36
 • v rámci zachování fair play, je zohledněn při výpočtu vyrovnání hendikepu i rozdíl hendikepů v rámci přihlášené dvojice tak, aby nedocházelo k situacím, kdy si hráč s nízkým hendikepem vezme úmyslně do dvojice hráče s vysokým hendikepem jen za účelem umělého navýšení hendikepu dvojice
Vzorec pro výpočet vyrovnání hendikepu dvojice:
Vyrovnání hendikepů = (Součet hracích HCP obou hráčů ve dvojici – rozdíl hendikepů v rámci dvojice/2) * 1/3
Konečný výsledek je pak určen jako: počet ran zahraný dvojicí – vyrovnání hendikepů

Příklad: Hřiště Benátky, žlutá odpaliště, celkový počet ran dvojice - 72
Hráč A: hcp 6,1 (hrací hcp 6)
Hráč B: hcp 29,5 (hrací hcp 32)
Součet hracích hcp hráčů je 38, rozdíl hracích hcp jednotlivých hráčů je 26 ran. Vyrovnání dvojice pak je: (38 – 26/2)*1/3= 8,33 Celkový výsledek dvojice pak je: 72 ran – 8,33 = 63,7 (zaokrouhlení na 1 desetinné místo)


Závěrem:
 • hraje se podle platných pravidel golfu, místních pravidel hřiště a pravidel vydaných soutěžním výborem pro tuto soutěž, nehraje se na úpravu hendikepu
 • na turnajích jsou povolena měřící zařízení, doprava na buggy je v rámci zachování fair play povolena pouze na základě zdravotní výjimky s potvrzením lékaře
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic a časového plánu, aby soutěž mohla být úspěšně dokončena a konala se za regulérních podmínek
 

Wilson staff Samui SPA Nespresso GC Marina Praha GARKO Ristorante Torino GOLFprofi PUMA EPLO 19. jamka

EPLO s.r.o., všechna práva vyhrazena ©